Inhoud regeling

Het Meldpunt Digitalisering maakt gebruik van een eenvoudige regeling, die het digitaliseren van auteursrechtelijk beschermde werken en de beschikbaarstelling daarvan door Nederlandse cultureel erfgoed-instellingen mogelijk maakt. Deze regeling is opgesteld door de Commissie Digiti©E en beoogt instellingen een houvast te bieden voor het digitaliseren en beschikbaar stellen van hun erfgoed collecties. Hiermee wordt enerzijds voorkomen dat instellingen onnodig veel tijd en kosten besteden aan het zoeken van rechthebbenden en het regelen van rechten, terwijl anderzijds een basis wordt gelegd voor een verdere verspreiding van de gedigitaliseerde werken.

1 - Uw instelling voor cultureel erfgoed (archief, bibliotheek, museum) meldt zich aan bij het Meldpunt Digitalisering met het aanmeldingsformulier en een projectplan.
2 - U verkrijgt toestemming voor de digitalisering en het beschikbaar stellen van auteursrechtelijk beschermde werken binnen de muren van uw eigen instelling ten behoeve van onderwijs en onderzoek. Dit is kostenloos.
3 - De vertegenwoordigende organisaties van rechthebbenden geven onder voorwaarden toestemming voor het verveelvoudigen en openbaar maken van de werken buiten de eigen muren van de instelling, bijvoorbeeld via internet. Hiervoor betaalt u een redelijke nader overeen te komen vergoeding.