Procedure

Het Meldpunt Digitalisering beoordeelt aan de hand van het aanmeldingsformulier en het ingezonden projectplan of het digitaliseringproject in aanmerking komt voor toestemming van en een regeling met auteursrechtorganisaties. Voldoen de digitaliseringprojecten aan alle voorwaarden? Dan wordt toestemming verleend voor het digitaliseren en beschikbaar stellen van de auteursrechtelijk beschermde werken binnen de eigen muren van de instelling.

Hoe meldt u uw digitaliseringproject aan?
stap 1   controleer de voorwaarden en het overzichtsformulier bij 'Aanmelden digitaliseringprojecten' 
stap 2   vul het aanmeldingsformulier in, voeg uw projectplan toe en verzend

Wat doet het Meldpunt Digitalisering vervolgens?
stap 3   het Meldpunt verstuurt een ontvangstbevestiging en registreert de aanmelding
stap 4   
kijkt of het digitaliseringproject aan de gestelde voorwaarden voldoet
stap 5
   consulteert de auteursrechtorganisatie(s) en zo nodig de Commissie Digiti©E
stap 6  
verzorgt terugkoppeling naar de cultureel erfgoed-instelling
stap 7   regelt indien mogelijk de toestemming voor gebruik onsite

stap 8  
bekijkt, indien gewenst, de mogelijkheden voor de toestemming online en voor een vergoedingsovereenkomst

Klacht of bezwaar!
Klik hier voor de klachten- en bezwaarprocedure.