Vergoedingsmodel

Het vergoedingsmodel is bedoeld om digitaliseringprojecten door Nederlandse cultureel erfgoed-instellingen eenvoudig mogelijk te maken. De brede beschikbaarstelling van informatie staat voorop, zonder verlies aan kwaliteit van de werken en zonder economische schade voor de rechthebbenden. De regeling maakt een onderscheid in beschikbaarstelling van de gedigitaliseerde werken binnen de eigen muren van de instelling (onsite) en buiten de eigen muren van de instelling (online).

A - De beschikbaarstelling voor raadpleging van gedigitaliseerde, auteursrechtelijk beschermde werken binnen de eigen muren van de instelling (onsite) is na toestemming kostenloos zolang het gebruik beperkt blijft tot binnen de eigen muren van de instelling.

B - De vergoeding voor beschikbaarstelling van gedigitaliseerde auteursrechtelijk beschermde werken buiten de muren van de eigen instelling (online) is afhankelijk van nader overeen te komen factoren.

Tarieven Lira en Pictoright voor het online ter beschikking stellen van kranten

Voor het online ter beschikking stellen van andere collecties worden momenteel tarieven ontwikkeld. Bij het ontwikkelen van tarieven zullen vertegenwoordigers van rechthebbenden altijd rekening houden met de culturele doelstellingen en in dat kader een relatie leggen met de aan het digitaliseringproject toe te rekenen exploitatiekosten. Instellingen doen er verstandig aan om bij de begroting van het project en bij een eventuele subsidieaanvraag ten minste rekening te houden met 10% van het projectbudget voor het regelen van rechten. Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.