Voordelen

Het Meldpunt Digitalisering adviseert en coördineert bij het treffen van de benodigde regelingen met Nederlandse rechthebbenden. De overeenkomsten tussen de cultureel erfgoed-instellingen en de auteursrechtorganisatie(s) verwijderen een belangrijk obstakel voor het digitaal toegankelijk maken van collecties met teksten, beeldend werk en (blad)muziek. Het Meldpunt Digitalisering

1 - biedt Nederlandse cultureel erfgoed-instellingen duidelijkheid en zekerheid met betrekking tot het digitaal beschikbaar stellen van collecties;
2 - voorkomt het onnodig veel tijd besteden aan het zoeken van individuele rechthebbenden en het regelen van rechten door cultureel erfgoed-instellingen;
3 - legt de basis voor verdere verspreiding van de gedigitaliseerde werken buiten de muren van de instelling via internet;
4 - inventariseert per digitaliseringproject welke auteursrechtorganisaties tegen welke voorwaarden behulpzaam kunnen zijn om regelingen te treffen;
5 - zorgt voor overzicht in de kosten voor het regelen van de benodigde rechten;
6 - voorkomt grote hiaten in de digitale beschikbaarheid van (moderne) collecties.