Welkom bij Meldpunt Digitalisering

Steeds meer Nederlandse cultureel erfgoed-instellingen willen hun collecties digitaliseren en hebben voor het verveelvoudigen en openbaar maken van werken toestemming nodig van de auteursrechthebbenden. Het Meldpunt Digitalisering is het loket waar deze instellingen hun digitaliseringprojecten kunnen aanmelden. Het Meldpunt faciliteert het digitaliseringtraject met het regelen van de toestemming van rechthebbenden. Zo maakt dit loket het voor archieven, bibliotheken en musea eenvoudig om hun collecties te digitaliseren zonder inbreuk te maken op het auteursrecht en kunnen zij zich blijven concentreren op hun kernactiviteiten. Via het Meldpunt Digitalisering kunt u het volgende regelen:

A - de rechten voor het digitaliseren van auteursrechtelijk beschermde werken en de beschikbaarstelling daarvan binnen de eigen muren van de instelling (onsite). Dit is kostenloos zolang het gebruik beperkt blijft tot binnen de eigen muren van de instelling.
B -
de rechten voor het beschikbaar stellen van gedigitaliseerde, auteursrechtelijk beschermde werken buiten de eigen muren van de instelling (online), hier staat een vergoeding tegenover.

Het Meldpunt Digitalisering is een initiatief van de Commissie Digiti©E en opgezet door organisaties van rechthebbenden.