Commissie Digiti©E

De Commissie Digiti©E -Digitalisering Cultureel Erfgoed- werd gevormd door vertegenwoordigers van FOBID en VOI©E. De commissieleden zijn professionals uit de culturele industrie en de wetenschappelijke wereld. Zij werken nauw samen en beslissen over de algemene voorwaarden bij de overeenkomsten tussen de Nederlandse cultureel erfgoed-instellingen en de auteursrechtorganisatie(s). De algemene voorwaarden zijn opgenomen in de beginselverklaring van de Commissie Digiti©E.

  • FOBID is het overlegforum van bibliotheken in Nederland. De organisatie is in 1974 opgericht om de samenwerking tussen de verschillende soorten bibliotheken en instellingen voor informatieve en documentaire dienstverlening in Nederland te verbeteren.
  • VOI©E is de brancheorganisatie van Nederlandse collectieve beheerorganisaties (cbo's) voor auteurs- of naburige rechten. De organisatie is opgericht in 2008 en fungeert namens de cbo's als aanspreekpunt voor vragen over de collectieve uitoefening van het auteursrecht en naburige rechten.


Commissieleden waren:
drs. Nol Verhagen (directeur Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam)
drs. Bas Savenije (directeur Koninklijke Bibliotheek)
mr. Wilma Mossink (juridisch adviseur FOBID Juridische Commissie)
mr. Michel Frequin (directeur VOI©E)
drs. Kees Holierhoek (bestuursvoorzitter Stichting Lira)
mr. Vincent van den Eijnde (directeur Pictoright).
mr. Michiel B. Kramer (secretaris Economische en Juridische Zaken NUV)

Precies 5 jaar na de oprichting, op 25 april 2013, heeft de Commissie Digiti©E haar activiteiten gestaakt. De discussie zal worden voortgezet in een klankbordgroep waar organisaties van Nederlandse erfgoedinstellingen (vertegenwoordigd in de Werkgroep Auteursrecht en Cultuur) en (een aantal aangeslotenen van) de Federatie Auteursrechtbelangen aan deelnemen. In deze klankbordgroep wordt voortgebouwd op de resultaten die binnen de Commissie Digiti©E zijn bereikt.