Disclaimer

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt.
 
De Commissie Digiti©E verzorgt de inhoud van deze website en doet er alles aan de website actueel te houden en te voorzien van de juiste informatie. De Commissie Digiti©E kan echter geen garantie geven dat de informatie volledig en juist is. De Commissie Digiti©E kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. De Commissie Digiti©E kan de inhoud van deze site aanpassen en onderdelen verwijderen of toevoegen. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Verwijzingen naar sites die niet door de Commissie Digiti©E worden onderhouden zijn slechts ter informatie aan de bezoeker opgenomen.
 
Het is u slechts toegestaan om een kopie van het op deze website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik, tenzij op deze website uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is wel toegestaan de op de site opgenomen formulieren te kopiëren en te gebruiken voor het doel waarvoor zij blijkens hun voorwaarden bestemd zijn. Het is niet toegestaan beschikbaar materiaal anderszins te kopiëren, wijzigen, distribueren, verspreiden of op andere wijze te gebruiken.
 
Komt u iets tegen op deze website dat niet correct is, of heeft u een vraag over deze website, stuur ons een e-mail. Wij stellen uw reactie bijzonder op prijs.